AarthikBikash
मङ्लबार, असार ११, २०८१

हाम्रो बारेमा

लोरेम आईपसम, वा लिप्सम यो कहिलेकाँही चिनिन्छ, डमी टेक्स्ट प्रिन्ट, ग्राफिक वा वेब डिजाइनहरू राख्नेमा प्रयोग गरिन्छ। यो परिच्छेद १ the औं शताब्दीमा अज्ञात टाइपसेटरमा श्रेय दिइन्छ जसले एक प्रकारको नमूना पुस्तकमा प्रयोगको लागि सिसेरोको डि फिनबस बोनोरम र मालोरमका अंशहरू स्क्रम्बल गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।लोरेम आईपसम, वा लिप्सम यो कहिलेकाँही चिनिन्छ, डमी टेक्स्ट प्रिन्ट, ग्राफिक वा वेब डिजाइनहरू राख्नेमा प्रयोग गरिन्छ। यो परिच्छेद १ the औं शताब्दीमा अज्ञात टाइपसेटरमा श्रेय दिइन्छ जसले एक प्रकारको नमूना पुस्तकमा प्रयोगको लागि सिसेरोको डि फिनबस बोनोरम र मालोरमका अंशहरू स्क्रम्बल गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।

थप

लोरेम आईपसम, वा लिप्सम यो कहिलेकाँही चिनिन्छ, डमी टेक्स्ट प्रिन्ट, ग्राफिक वा वेब डिजाइनहरू राख्नेमा प्रयोग गरिन्छ। यो परिच्छेद १ the औं शताब्दीमा अज्ञात टाइपसेटरमा श्रेय दिइन्छ जसले एक प्रकारको नमूना पुस्तकमा प्रयोगको लागि सिसेरोको डि फिनबस बोनोरम र मालोरमका अंशहरू स्क्रम्बल गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।लोरेम आईपसम, वा लिप्सम यो कहिलेकाँही चिनिन्छ, डमी टेक्स्ट प्रिन्ट, ग्राफिक वा वेब डिजाइनहरू राख्नेमा प्रयोग गरिन्छ। यो परिच्छेद १ the औं शताब्दीमा अज्ञात टाइपसेटरमा श्रेय दिइन्छ जसले एक प्रकारको नमूना पुस्तकमा प्रयोगको लागि सिसेरोको डि फिनबस बोनोरम र मालोरमका अंशहरू स्क्रम्बल गरेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।

हाम्रो समूह

Team Five

Team Five

Chief-Editor
Team Four

Team Four

Cameraman
Team Three

Team Three

News Reporter
Team two

Team two

Editor
Team One

Team One

Chief-Editor